• Zoeken

Wat is Open en Alert?

Open en Alert is een preventieprogramma voor organisaties die te maken hebben met (problematisch) alcohol- en drugsgebruik door cliënten en dat willen veranderen. Vaak gaat het om organisaties die ondersteuning, opvang of begeleiding bieden aan een specifieke doelgroep, zoals jongeren, justitiabelen of mensen met LVB. 

Open en Alert bestaat uit drie bouwstenen:

  • Ontwikkelen van een duidelijk en breed gedragen alcohol- en drugsbeleid
  • Deskundigheidsbevordering (scholing) zodat medewerkers kennis hebben van alcohol en drugs(gebruik) en vaardigheden beheersen voor het signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik
  • Opzetten van een structurele samenwerking met de regionale instelling voor verslavingszorg zodat er duidelijke afspraken zijn over consultatie, doorverwijzing en behandeling.

De regionale instelling voor verslavingszorg voert Open en Alert uit in samenwerking met de betreffende organisatie.

Open en Alert is erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie door het Centrum Gezond Leven van het RIVM. De interventie en onderbouwing zijn te vinden in de I-database.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.