• Zoeken

Wat levert het op?

Open en Alert is in meerdere justitiële jeugdinrichtingen uitgevoerd. Uit evaluaties hiervan is naar voren gekomen dat Open en Alert het volgende oplevert:

  • Getrainde professionals met meer kennis over alcohol en drugs en meer vaardigheden in het signaleren, begeleiden en doorverwijzen van jongeren die middelen gebruikten dan de ongetrainde professionals
  • Getrainde professionals die zich meer betrokken voelen bij het middelenbeleid en als zodanig uitvoeren
  • Relatief meer jongeren met problematisch middelengebruik behandeld zijn door de instelling voor verslavingzorg
  • Middelengebruik meer zichtbaar en bespreekbaar maken
  • Een goed samenwerkingsklimaat en draagvlak binnen de justitiële jeugdinrichting voor preventief alcohol- en drugsbeleid
  • Een hoge mate van tevredenheid bij de professionals over de training en de materialen.

In 2009 heeft Open en Alert de "Best Practice Award for Health in Prisons 2009" ontvangen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit gebeurde op basis van een door Victas uitgevoerde en door het Trimbos-instituut uitgevoerde Open en Alert op een locatie van de justitiële jeugdinrichting De Heuvelrug.

Wilt u weten welke instellingen voor verslavingszorg in uw regio ervaring hebben met Open en Alert? Hier vindt u een overzicht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.