• Zoeken

Risicogroep justitie

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat ruim zestig procent van de jongeren van 12-18 jaar cannabis gebruikte voordat zij in de inrichting kwamen. De meeste jongeren geven zelf aan dat hun alcohol- en drugsgebruik één van de aanleidingen is geweest voor plaatsing in een justitiële jeugdinrichting.

Gebruik voor en tijdens detentie

Bij binnenkomst in een justitiële jeugdinrichting gebruikt 48% van de jongens problematisch alcohol en gebruikt 30% van de meisjes problematisch drugs. De mate van middelengebruik neemt weliswaar af tijdens het verblijf, maar blijft hoog. Van de jongens gebruikt er dan nog 32% alcohol en 65% cannabis.

Risicofactoren

Jongeren die terechtkomen in een justitiële jeugdinrichting hebben vaak te maken met meerdere risicofactoren waaronder een slechte band met de ouders, kindermishandeling, spijbelen, schoolverzuim, antisociaal gedrag, criminaliteit, psychische problemen en vrienden die drugs gebruiken.

Onderliggende motieven voor het gebruik zijn het beter om kunnen gaan met bepaalde problemen in de thuissituatie of om problemen of gebeurtenissen uit het verleden te vergeten (bijvoorbeeld verwaarlozing, het scheiden van ouders of seksueel misbruik).

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.