• Zoeken

Risicogroep jongeren

Jongerenwerk houdt zich voor een groot deel bezig met risicojongeren die een verhoogde kans hebben op problematisch gebruik van alcohol en drugs. Deze risicojongeren zijn vaak bezig met grensverkennend gedrag, variërend van regelmatig spijbelen tot het veroorzaken van overlast en kleine criminaliteit. Bij deze groep is contactlegging en vroegsignalering van problematisch middelengebruik erg belangrijk.

Maar ook 'gewone' jongeren zonder problemen worden bereikt binnen het jongerenwerk. Bij deze groep is met name preventie van middelengebruik van belang.  Oftewel niet gebruik stimuleren en de beginleeftijd van gebruik uitstellen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.