• Zoeken

Jongerenwerk

Open en Alert is geschikt voor het jongerenwerk dat vooral te maken heeft met straat- en probleemjongeren. Open en Alert wil jongerenwerkers motiveren om activiteiten te organiseren ter preventie van alcohol- en drugsgebruik.

Open en Alert in het jongerenwerk bestaat uit twee pijlers.

  1. De eerste pijler richt zich op het ontwikkelen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in het werkgebied (wijk) en/of het jongerencentrum. Dit beleid heeft tot doel het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en ervoor te zorgen dat problematische gebruikers worden gesignaleerd en doorverwezen.
  2. De tweede pijler richt zich op deskundigheidsbevordering (kennis over alcohol en drugs en de vaardigheden signaleren en doorverwijzen) aan jongerenwerkers. Voor jongeren die problematisch gebruiken kunnen jongerenwerkers een brugfunctie vervullen tussen de straat en instellingen zoals de verslavingszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.