• Zoeken

Open en Alert

Alcohol- en drugsgebruik komt veel voor in de jeugdzorg, justitiële voorzieningen en zorgvoorzieningen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Wilt u problemen door alcohol en drugs voorkomen of verminderen in uw organisatie? Dan kan het programma Open en Alert u daar goed bij helpen.

Het doel van Open en Alert is problematisch alcohol- en drugsgebruik voorkomen. Open en Alert stimuleert organisaties tot een open houding tegenover alcohol en drugs en de mensen die dit gebruiken. Tegelijkertijd stimuleert het programma tot een alerte aanpak van problemen vanwege dit gebruik.

Maar wat is Open en Alert nu precies? Wat levert dit programma op en wat heeft u nodig om er mee aan de slag te gaan? Op deze website vindt u antwoord op deze vragen. Voor elk van de volgende sectoren is er een versie van Open en Alert beschikbaar:

Starten met Open en Alert


Open en Alert Online

Er is ook een online cursus beschikbaar. Met deze cursus kunnen de professionals uit residentiële jeugdhulpverlening en in LVB-settings hun basiskennis over alcohol en drugs verhogen. Daarnaast kunnen ze oefenen hoe ze alcohol- en druggebruik bij hun cliënten kunnen signaleren en een gesprek hierover kunnen voeren met de cliënt. Deze online cursus is te bestellen via de webwinkel van het Trimbos-instituut. Het is aan te raden deze in te bedden in het Open en Alert project, zodat de training aansluit op het gevoerde alcohol- en drugsbeleid binnen de instelling. De instelling voor verslavingszorg in uw regio kan u hier meer over vertellen.

 

Naar Open en Alert online

 

Werkt u in de verslavingszorg? 

Naast de online cursus zijn ook de handboeken van Open en Alert voor de residentiële jeugdhulpverlening en Open en Alert voor LVB-settings in beschikbaar. Bij voldoende animo kan er train-de-trainer cursus voor preventiewerkers worden georganiseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.